Wie kan een klaskaart aanvragen?

Je kan een klaskaart aanvragen als je les geeft of zorgleerkracht bent in een Vilvoordse school, ongeacht de leeftijd van de leerlingen of het type onderwijs. Dus voor kleuter-, lager-, secundair- en volwassenenonderwijs.

De klaskaart kan gebruikt worden door leerkrachten die met de leerlingen naar de bib komen, maar ook door leerkrachten die zonder hun leerlingen naar de bib komen.

De klaskaart blijft in de bib en is verbonden aan de klas, niet de leerkracht. Elk schooljaar worden de gegevens op de kaart nagekeken bij het eerste bezoek.

Een combinatie van individuele kaarten en een klaskaart is mogelijk.

 

Hoe vraag je een klaskaart aan?

mail de bib (bibliotheek@vilvoorde.be) minimaal 1 week voor je eerste bezoek en bezorg ons :

  • naam, adres en telefoonnummer van de school en de klas
  • naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de leerkracht
  • een gedrukte klaslijst (voor zorgleerkrachten vervalt deze lijst)
  • vermeld duidelijk dat je een klaskaart wil aanvragen

 

Praktisch

-je kan 2 materialen per leerling lenen (met een maximum van 70 materialen)

-de uitleentermijn is 6 weken en kan 1x verlengd worden

-voor cd's en dvd's betaal je 0,50 euro per materiaal

-je kan maximaal 3 koffers lenen uit het aanbod van thuis in taal en tatertaal koffers

-je kan maximaal 5 educatieve spelen lenen

-je kan 1 daisyspeler lenen

-zowel materialen van de jeugd- als andere afdelingen kunnen uitgeleend worden, maar er mogen geen materialen uitgeleend worden voor persoonlijk gebruik

 

Materiaal verloren of beschadigd?

-de leerkracht is verantwoordelijk voor alle uitgeleende materialen (bijv. bij verlies)

-meld dit bij het eerstvolgende klasbezoek

-een verloren of beschadigd materiaal moet vergoed worden : dit is de aankoopprijs + 20% administratiekosten

 

Bibbezoek

Wil je met de leerlingen langskomen in de bib, maak eerst een afspraak.