Huisregels

Wat kan je uitlenen, voor hoelang en hoeveel betaal je ervoor?

Je kan maximaal 20 materialen tegelijk uitlenen op een lidkaart. Alle materialen worden gratis uitgeleend.

De inleverattentie (herinneringsmail enkele dagen voor de uitleentermijn verstrijkt) is louter informatief. Het niet ontvangen ervan kan nooit aanleiding geven tot de kwijtschelding van een boete. De lener blijft zelf verantwoordelijk voor het tijdig terugbrengen van uitgeleende materialen. Breng je je materialen te laat terug? Dan betaal je 0,10 euro per materiaal per dag dat je te laat bent, met een maximum van 5 euro.

Uitleenparameters

Breng je je materialen te laat terug? Dan betaal je 0,10 euro per materiaal per dag dat je te laat bent, met een maximum van 5 euro.

Je openstaande schuld mag niet meer dan 5 euro bedragen. Moet je 5 euro of meer betalen dan is je bibkaart in bib Vilvoorde geblokkeerd.

Lidmaatschap verlengen

Ben je 18 jaar of ouder en is je lidmaatschap vervallen dan kan je niets meer lenen, verlengen of reserveren. Het lidmaatschap kan enkel verlengd worden door het bibliotheekpersoneel. Je kan dit niet zelf doen.

Verlengen

Je kan elk materiaal 1x verlengen, taalcursussen kunnen 2x verlengd worden. De verlenging wordt geteld vanaf de verlengdatum.

Verlengen kan niet als het materiaal dat je in bezit hebt gereserveerd is voor een andere lezer. Je ontvangt hiervan geen bericht.


Verlengen kan niet:

 • als je een nota krijgt (meer info vind je verder onder 'Berichten');
 • als je bibkaart geblokkeerd is;
 • als het materiaal gereserveerd is voor een andere lezer;
 • wanneer de uitleentermijn van de geleende materialen voorbij is;
 • voor sprinters en e-boeken;
 • zolang je lidgeld niet betaald werd;
 • wanneer je lidmaatschap is vervallen;
 • indien een bedrag langer dan 28 dagen niet betaald werd;
 • indien je een bedrag van 5 euro of hoger aan de bib verschuldigd bent.

Verlengen kan:

 • in de bib: aan de uitleenstations
 • in de bib: aan de balie (met de lenerskaart)
 • via Mijn Bibliotheek
 • telefonisch: via 02 255 46 60 (van maandag tot vrijdag van 14 tot 16 uur)

Reserveren

Uitgeleende materialen kunnen worden gereserveerd (max. 5 tegelijk):

deze dienst is betalend.

 • in de bib: aan de balie (met de lenerskaart)
 • via Mijn Bibliotheek
 • telefonisch: via 02 255 46 60 (ma-vr 14-16u)

Reserveren kan niet:

 • als je bibkaart geblokkeerd is;
 • als je een nota krijgt (meer info vind je verder onder 'Berichten');
 • voor e-boeken;
 • zolang je lidgeld niet betaald werd;
 • indien een bedrag langer dan 28 dagen niet betaald werd;
 • indien je een bedrag van 5 euro of hoger aan de bib verschuldigd bent.

Berichten

Je ontvangt van ons een aantal berichten:

 • Inleverattentie (e-mail): 3 dagen vóór inleverdatum
 • 1ste herinnering (e-mail of brief): 7 dagen na inleverdatum
 • 2de herinnering (brief): 14 dagen na inleverdatum
 • Materiaalvergoedingsnota (brief): 28 dagen na inleverdatum. Opgelet deze brief bevat de totaalkost van de niet teruggebrachte materialen én de boete. Lever je de uitgeleende materialen in, dan betaal je deze kost NIET. Je betaalt dan enkel de boete.
 • Deurwaardersnota (brief) : 56 dagen na inleverdatum
 • Registratienota (brief) : wanneer je gedurende 28 dagen een openstaand bedrag hebt.
 • Reservatie ophaalbericht (mail) : wanneer je gereserveerd materiaal voor je klaar staat.
 • Inleververzoek (mail of brief) : voor een exemplaar in je bezit dat te laat is en door een andere lener werd gereserveerd
 • Welkomstmail : binnen de 30 seconden nadat een lener werd (her)ingeschreven
 • Bericht einde contributie (mail) : ongeveer 1 maand voor je abonnement afloopt.

Interbibliothecair leenverkeer (ibl)

Vind je het materiaal dat je zoekt niet in de bib terug? Misschien heb je in een andere bibliotheek meer geluk!

Verlies of beschadiging

Bij verlies of beschadiging van een boek, cd of dvd vraagt de bib een vergoeding. Meer info hierover vind je bij 'Tarieven'.

Reglement van de bib

Je kan het volledige reglement van de bib dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2021 nalezen.