Wat kan je uitlenen, voor hoelang en hoeveel betaal je ervoor?

Je kan maximaal 15 materialen tegelijk uitlenen. Je kan maar één koffer/fundel tegelijk per kaart uitlenen. Je kan maar 5 spellen tegelijk per kaart uitlenen.

Alle materialen hebben een uitleenperiode van vier weken. Voor sommige materialen kan de uitleentermijn teruggebracht worden tot 2 weken. Dit wordt duidelijk op het materiaal aangeduid met een fluo gele sticker waarop "sprinter" te lezen is. Deze worden met (*) aangeduid in de tabel.
Attenderingen (brief, e-mail) zijn louter informatief. Het niet ontvangen ervan kan nooit een aanleiding geven tot de kwijtschelding van een boete.

Boetes

Ben je jonger dan 18 jaar dan mag je schuld, bij alle bibliotheken waar je lid van bent samengeteld, niet meer dan 5 euro bedragen. Moet je 5 euro of meer betalen dan kan je in de bib Vilvoorde niets meer lenen, verlengen of reserveren.

Ben je 18 jaar of ouder dan mag je openstaande schuld, bij alle bibliotheken waar je lid van bent samengeteld, niet meer dan 20 euro bedragen. Moet je 20 euro of meer betalen dan kan je in de bib Vilvoorde niets meer lenen, verlengen of reserveren.

Lidmaatschap verlengen

Ben je 18 jaar of ouder en is je lidmaatschap vervallen dan kan je niks meer lenen, verlengen of reserveren. Het lidmaatschap kan enkel verlengd worden door het bibliotheekpersoneel. Je kan dit niet zelf doen.

Verlengen

Je kan elk materiaal tweemaal verlengen. Voor cd’s en betalende dvd’s moet opnieuw leengeld betaald worden. 


Verlengen kan niet:

  • als je een materiaal laattijdig terugbrengt/verlengt;
  • als het gereserveerd is voor een andere lezer;
  • voor sprinters en e-boeken.

Verlengen kan:

  • in de bib: aan de balie (met de lenerskaart)
  • via Mijn Bibliotheek
  • telefonisch: via 02 255 46 60 (van maandag tot vrijdag van 14 tot 16 uur)

Reserveren

Uitgeleende materialen kunnen worden gereserveerd (max. 5 tegelijk):

  • in de bib: aan de balie (met de lenerskaart)
  • via Mijn Bibliotheek
  • telefonisch: via 02 255 46 60 (ma-vr 14-16u)

Interbibliothecair leenverkeer (ibl)

Vind je het materiaal dat je zoekt niet in de bib terug? Misschien heb je in een andere bibliotheek meer geluk!

Verlies of beschadiging

Bij verlies of beschadiging van een boek, cd of dvd vraagt de bib een vergoeding.