Book
Dutch

Een vuurplaats in steen

Jean M. Auel (author), Henny Van Gulik (translator), Ingrid Tóth (translator)
Na een zware tocht door Europa met haar geliefde en drie dieren komt een jonge vrouw circa 36.000 v.Chr. aan bij zijn stam.
Title
Een vuurplaats in steen
Author
Jean M. Auel
Translator
Henny Van Gulik Ingrid Tóth
Language
Dutch
Original language
English
Original title
The shelters of stone
Edition
7
Publisher
Utrecht: Bruna, 2012
854 p.
ISBN
9789022999752 (paperback)

Reviews

Ayla en Jondalar zijn bij de Zelandoniërs aangekomen. Ayla baart opzien maar weet de meesten voor zich te winnen. Maar met haar talenten wekt ze ook afgunst en ze weet zich niet door iedereen geaccepteerd. Ze moet trouwens ook voor zichzelf nog uitmaken wat ze met haar leven wil.
Het is nu al 22 jaar geleden dat Jean Auels De stam van de holebeer verscheen, het eerste deel van wat de tot nu toe opmerkelijkste en bekendste prehistorische fantasy-cyclus zou worden. De figuur van Ayla sloeg van bij het begin zeer goed aan, een vrouw met een sterke persoonlijkheid, die vanwege haar 'anders zijn' (zij is een Cro-Magnon) bij de Neanderthalers, die haar eerst hadden geadopteerd, verstoten wordt en haar lot in eigen handen neemt. Doorheen de cyclus groeit zij uit tot een overal gewaardeerde vrouw, die echter zoveel kunde en wijsheid tentoonspreidt, dat ze door Auel zowat een superstatus aangemeten krijgt.
Waar de schrijfster in de eerste twee delen haar wetenschappelijke bevindin…Read more
Twaalf jaar na 'Het dal der beloften' kwam het vijfde deel van de prehistorische romancyclus. Het verhaal dat zich circa 35.000 jaar geleden (tijdens de Würm-ijstijd) afspeelt, vertelt de belevenissen van de jonge vrouw Ayla, die opgroeit bij de stam van de holebeer, verstoten wordt, na vele omzwervingen in een onbewoonde vallei met paarden belandt en daar de man Jondalar ontmoet met wie ze, na een verblijf bij de Mammoetjagers, verder trekt. Na het overtrekken van een machtige gletsjer komen ze ten slotte aan bij de Zelandoniërs, Jondalars stam. In dit vijfde deel leven Ayla en Jondalar bij de Zelandoniërs, bewoners van de kalkgrotten van wat nu de Dordogne Vallei in Frankrijk is. Sommige grotbewoners heten Ayla van harte welkom, andere wantrouwen haar. Zelfstandig te lezen, kleurrijk, goed gedocumenteerd en vlot geschreven verhaal, waarin de prehistorische hoofdpersonen moderne gedachten en gevoelens hebben. Vele Engelse en Amerikaanse lezers waren wat teleurgesteld over dit deel (w…Read more

About Jean M. Auel

Jean Marie Auel (; née Untinen; born February 18, 1936) is an American writer who wrote the Earth's Children books, a series of novels set in prehistoric Europe that explores human activities during this time, and touches on the interactions of Cro-Magnon people with Neanderthals. Her books have sold more than 45 million copies worldwide.

Early years

Auel was born Jean Marie Untinen in 1936 in Chicago. She is of Finnish descent, the second of five children of Neil Solomon Untinen, a housepainter, and Martha (née Wirtanen) Untinen.

Auel attended University of Portland. While a student, she joined Mensa and worked at Tektronix as a clerk (1965–1966), a circuit-board designer (1966–1973), a technical writer (1973–1974), and a credit manager (1974–1976). She earned an MBA from the University of Portland in 1976. She received honorary d…Read more on Wikipedia