Lezers gezocht!

Ben je tussen 6 of 8 jaar? Wil je graag met andere kinderen over boeken praten en leuke activiteiten doen? Wil je als jurylid mee beslissen welke jeugdboeken in de prijzen vallen? 

Dan ben je welkom in leesgroep 2 van bibliotheek Vilvoorde!

 

 

 

Als lid van de Leesjury lees je 8 genomineerde boeken per schooljaar. We komen op 5 zaterdagvoormiddagen om 10:15 uur samen in bib Vilvoorde om de gelezen boeken op een leuke manier te verwerken. We sluiten het leesjaar af met het stemmen voor je favoriete boek en een groot slotfeest.

Lukt het niet om deel te nemen aan een leesgroep, maar lees je graag van thuis uit mee? Dat kan! De Leesjury werkt immers ook met een internetjury. Voor meer info kan je steeds terecht bij de medewerkers van de jeugdafdeling. Je kan ons ook een mailtje sturen. 

Achtergrondinfo: www.deleesjury.be.

Inschrijvingsformulier
Inschrijven kan tot dinsdag 11/09/2021.
 
Mogen foto's genomen tijdens de workshop gepubliceerd worden op soc. media?
(Facebook, website van de bib Vilvoorde, Instagram, Twitter, Pinterest, Google bedrijfspagina van de bib)
Ik ben lid van de bib
De door jou ingevulde gegevens worden bijgehouden tot de activiteit is afgelopen.