De bib zoekt gedichten

De inzendingstijd voor gedichten loopt stilaan ten einde. Wie nog wil deelnemen aan de gedichtententoonstelling in de bib heeft nog tot en met zondag 15 december om punten en komma’s op de juiste plek te zetten. 

Mail vóór 15 december 2019 je tekst in pdf-formaat naar bibliotheek@vilvoorde.be met vermelding van je naam, leeftijd en nationaliteit. Of geef je gedicht op papier af aan de infobalie. Uit de inzendingen maken wij een selectie die vanaf Gedichtendag, 30 januari 2020, een maand lang in de bib zal worden tentoongesteld. Er is geen leeftijdsbeperking.


Het thema is vrij te kiezen. Het moet gaan om een ongepubliceerd Nederlandstalig gedicht, of om een anderstalig gedicht met Nederlandse vertaling in hetzelfde document. De maximale lengte bedraagt 1 A4. Over de uiteindelijke selectie van de gedichten kan niet worden gecommuniceerd. We wensen je alvast veel creatief schrijfplezier!